VITECH

De Kolibrie-familie

Iedereen kan deel uitmaken van de Kolibrie-familie. Zowel onze medewerkers, onze partners als onze bezoekers. Iedereen wordt warm verwelkomd waarbij we ook kwaliteitsgericht en respectvol werken naar de behoeften van elke specifieke bezoeker. Hiernaast worden alle activiteiten gratis aangeboden in een betrouwbare omgeving. 

Toegankelijkheid

Onze werking steunt op openheid en bereikbaarheid, zowel voor onze medewerkers als onze bezoekers. Toegankelijkheid in de zorg betekent enerzijds dat deze laagdrempelig moet zijn wat betreft infrastructuur en ontmoeting, maar anderzijds heeft dit ook betrekking op het financieel kostenplaatje.

Aandacht

We dragen oprechte aandacht, bezield respect en bescheiden gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. We willen als zorgverstrekker of vrijwilliger niet de positie van expert/allesweter innemen, maar veeleer een faciliterende en informerende rol opnemen. Respectvol handelen betekent het midden houden tussen betrokken zijn en voldoende afstand houden vanuit een oprechte belangstelling voor de ander.

Samenwerking

Binnen onze werking zijn de lijnen van intern overleg kort. Zorgverleners adviseren elkaar en maken gebruik van elkaars kennis en competentie. Ook met doorverwijzers worden optimale contacten onderhouden om informatiedoorstroming te faciliteren en een optimalisatie van dienst- en zorgverlening te bekomen.

Verantwoordelijkheid

Optimale gezondheidszorg bieden kan enkel groeien met vanuit dienstbaarheid aan de maatschappij. Gezondheidszorg mag geen eiland op zich zijn. Het moet ingebed zijn in de samenleving. Preventie is een belangrijk onderdeel van die visie en we zien het als onze taak om daarin een educatieve rol te spelen. We dragen de zorgen van onze medewerkers en bezoekers mee op onze schouders.

Vertrouwen

We dragen discretie en privacy hoog in het vaandel. We gaan op een begripvolle wijze om met de kennis die we verwerven vanuit gesprekken en ontmoetingen. Voor onze eigen werking zijn we zeer transparant en zoeken we geen achterpoortjes naar het optimale resultaat. Doorheen heel onze werking leeft een sfeer van volkomen vertrouwen.

Raad van Bestuur

Naam: Ria Plasschaert
Functie: Voorzitter VZW

Naam: Patricia Peumans
Functie: 

Naam: 
Functie: 

Vrijwilligers

Naam: 
Functie:

Naam:
Functie: 

Naam: 
Functie: 

Contactgegevens

Openingsuren